Storm och
översvämningar
på Bahamas

En hård
storm
förstörde hus
och vägar
på Bahamas.
Stormen
orsakade också
översvämningar.
Vattnet i brunnarna
är smutsigt,
man kan inte dricka det.
Många människor
behöver hjälp.
Människorna
behöver
mat,
mediciner
och
rent vatten.

Källa: LL-Bladet, Petri Kiuttu
Journalist: Veronica Andersson
Foto: Lehtikuva
Symbol bilder: Papunet bildbank