Storm
och översvämning
i Afrika

Storm
och
hårt regn
ledde till
översvämning
i
sydöstra Afrika.
Människorna klättrade upp i träd
eller
upp på tak
för att vänta på
att bli räddade.
Människorna
behöver
mat,
rent vatten,
mediciner
och någonstans
att bo.