Farligt
smutsig luft
i Indien

Luften är farligt smutsig
i Indiens
huvudstad Delhi.
Luften är så smutsig
att människor har svårt att andas
och måste använda andningsskydd.
Skolor har varit stängda
och flygplan har inte kunnat flyga.
Luften är smutsig
av utsläpp från
industrin,
trafiken
och
byggplatser.
Människor har demonstrerat
och krävt
att föroreningarna
minskar.

Källa: LL-Bladet, Petri Kiuttu
Journalist: Veronica Andersson
Foto: Lehtikuva
Symbol bilder: Papunet bildbank