Klimatet
blir varmare

Klimatet på jorden
värms upp
för mycket.
Forskare säger att
vi borde
minska utsläppen
från industri
och trafik.
Forskare säger att
vi borde
äta mindre kött,
flyga mindre
och
sortera våra sopor.
Ett varmare klimat
skadar natur
och
människor,
till exempel
med torka
och
hårda stormar.
Många människor
deltog i en klimatmarsch
i Helsingfors
den 22 oktober.

Källa: LL-Bladet, Petri Kiuttu
Journalist: Carina Frondén
Foto: Lehtikuva
Symbol bilder: Papunet bildbank