Isbjörnar
kom till en by
i Ryssland

50 isbjörnar kom
till en by
i Sibirien i Ryssland.
Isbjörnarna kom
för att leta efter mat.
Isbjörnar lever vanligen ute på havsisen
och
jagar
sälar.
Men för att klimatförändringen
gör vädret varmt
smälter isarna,
och då måste
isbjörnarna
leta efter mat
nära byar.
Klimatförändringen
gör livet ännu svårare
för isbjörnarna
i framtiden.
Därför är det viktigt
att stoppa
klimatförändringen.

Källa: LL-Bladet, Petri Kiuttu
Journalist: Maija Ylätupa, svensk bearbetning Veronica Andersson
Foto: Lehtikuva
Symbol bilder: Papunet bildbank