Hårda stormar
i Asien och USA

Hårda stormar
och regn
skadade mycket
i Filippinerna,
i Kina
och
i USA
i mitten av september.
Många människor
dog
och
blev skadade
i stormen
och
i översvämningarna.
Översvämningarna
förstörde också
odlingar
av majs och ris.
I Hong Kong
var
vinden så hård
att
höga hus svajade.
Meteorologer
tror att
hårda stormar
ökar
för att
jordens klimat
och
havsvattnet
blir varmare.

Källa: LL-Bladet
Journalist: Carina Frondén
Foto: Lehtikuva
Symbol bilder: Papunet bildbank