Gratis
mensskydd
i Skottland

Skottland
är en del av Storbritannien.
I Skottland
får kvinnorna
gratis
mensskydd.
Gratis mensskydd
hjälper
fattiga kvinnor.
Gratis mensskydd
minskar
skammen kring mensturation.
Skottland
är det första
landet i världen
som delar ut gratis mensskydd.

Källa: LL-Bladet, Petri Kiuttu
Journalist: Veronica Andersson
Foto: Lehtikuva
Symbol bilder: Papunet bildbank, bearbetning: LL-Center