Gräshoppor
äter upp allt
i östra Afrika

Stora svärmar av gräshoppor
äter upp gräset
och människornas odlingar
i östra Afrika.
Då boskapsdjuren
blir utan gräs
och odlingarna förstörs,
tar också människornas mat slut.
Det finns mycket gräshoppor
för att det
regnade mycket
och var översvämningar
på hösten.

Källa: LL-Bladet, Maria Österlund
Journalist: Veronica Andersson
Foto: Lehtikuva
Symbol bilder: Papunet bildbank