Coronaviruset är nu
i Europa

Coronaviruset
kan ge influensa
som kan vara farligt för
gamla
och
sjuka människor.
Över 300 människor i världen
har dött
av corona-influenssa.
Coronaviruset började spridas
i Kina
i december 2019
och nu
sprids viruset
i Europa.
Hela Italien
är isolerat.
Nästan 60 personer i Finland
har blivit smitade
och
hundratals människor
är isolerade.
Viruset sprids genom droppsmitta
till exempel då man pratar,
hostar
eller
nyser.
Viruset sprids också
via händerna.
Därför
måste de som blivit smittade
stanna hemma.
Det är viktigt att noggrant
tvätta händerna med tvål och vatten
och att
torka dem med papper.

Källa: LL-Bladet, Markku Juusola
Journalist: Maija Ylätupa, svensk bearbetning Veronica Andersson
Foto: Lehtikuva
Symbol bilder: Papunet bildbank