Coronaviruset
kan finnas länge
i världen

Vi vet inte ännu
hur
länge
coronaviruset
begränsar
människornas liv runtom i världen.
Det behövs begränsningar
ända tills man kan stoppa
virusets spridning
med ett vaccin.
I många länder försöker
man utveckla
ett vaccin
mot coronaviruset.

Källa: LL-Bladet, Petri Kiuttu
Journalist: Maija Ylätupa, svensk bearbetning Veronica Andersson
Foto: Lehtikuva
Symbol bilder: Papunet bildbank, bearbetning: Papunet