Sara Ray
är Finlands
Lucia

Sara Ray
valdes till
Finlands
Lucia
2019.
Hon
kröns till Lucia
i Helsingfors domkyrka
den 13 december.

Källa: LL-Bladet, Maria Österlund
Journalist: Veronica Andersson
Foto: Lehtikuva, Pixabay
Symbol bilder: Papunet bildbank