Påskvandring
i Helsingfors

Via Crucis, alltså Korsets väg,
är berättelsen
om vad som enligt bibeln
hände under påsken.
Korsets väg
framförs i Helsingfors
den 20 april
klockan 21.
Vandringen
börjar
i Kaisaniemiparken
och
slutar
framför Domkyrkan.