Papunets
bildkonsttävling

Papunet ordnar
en bildkonsttävling
för personer med
talhandikapp
eller
utvecklingsstörning.
Du kan
rita
eller
måla
framtiden.
De fyra bästa verken
får ett pris.
Du ska
skicka in ditt verk
senast 31.3.2019.
Mera information
om tävlingen
på finska
på Papunet:

Källa: LL-Bladet, Markku Juusola
Journalist: Päivi Honkanen, övers. Veronica Andersson
Foto: Lehtikuva
Symbol bilder: Papunet bildbank