Lättlästa
muminböcker

Nu finns det
tre
lättlästa
muminböcker.
Tove Jansson
har skrivit
böckerna
och
Jolin Slotte
har återberättat dem
på lättläst.
Den nyaste boken
är
Trollkarlens hatt.

Källa: LL-Bladet, Maria Österlund
Journalist: Carina Frondén
Foto: Lehtikuva
Symbol bilder: Papunet bildbank