Samernas nationaldag
firas den 6 februari

Det bor
10 000 samer
i Finland.
Samerna har
egna språk
och
egen kultur.
Samerna
bodde
redan för länge sedan
i norra Lappland som också kallas Sameland.
I Sameland
har man alltid sysslat med renskötsel.
Johanna Alatorvinen
är hemma från
Enare i Sameland
Alatorvinen
studerade
i södra Finland.
Efter
studierna
flyttade hon tilbaka
till Enare.
Johanna Alatorvinen
arbetar på
på Sametinget.
Samiskhet,
naturen i Lappland
och
renskötsel
är mycket viktiga för henne.
På samernas nationaldag den 6 februari
klär hon sig i samedräkt.

Källa: LL-Bladet, Petri Kiuttu
Journalist: Maija Ylätupa, svensk bearbetning Veronica Andersson
Foto: Foto: Kevin Francett/ Sametinget, Johanna Alatorvinens hemalbum
Symbol bilder: Papunet bildbank, bearbetning: Papunet och LL-Center, logo Sametinget: Samediggi.fi