Orienteraren
söker kontroller
i skogen

Orientering
är
motion
men också
en idrottsgren.
Orienteraren
söker
kontroller på kartan
i skogen.
Orienteraren
måste kunna
läsa
kartan
och
kompassen.
Om orienteraren tävlar
måste han eller hon
vara snabb.
I tävlingar
vinner den
som har hittat
alla kontroller
och
är först i mål.
Orientering
är också en trevlig
hobby.
Då vill man
röra på sig
i naturen,
inte vara snabb.

Källa: LL-Bladet, LL-Bladet/Maria Österlund
Journalist: Maija Ylätupa, övers. Carina Frondén
Foto: Lehtikuva
Symbol bilder: Papunet bildbank