Biblioteket lånar ut
olika saker

Det finns många
bibliotek
i Finland.
På biblioteket
kan du låna
böcker,
filmer
och till och med
verktyg
och
motionsredskap.
För att låna
behöver du ett bibliotekskort
som du får gratis
av bibliotekarien.
På biblioteket
kan du
använda dator,
läsa böcker och tidningar
eller
studera.
Biblioteken ordnar
sagostunder,
författarbesök
och språkkafé
där man övar sig att tala svenska eller finska.
Många finländare tycker
att biblioteket
är en kär och viktig plats.

Källa: LL-Bladet, Ella Airaksinen
Journalist: Veronica Andersson
Foto: Lehtikuva
Symbol bilder: Papunet bildbank, bearbetning: LL-Center och Papunet