Igelkottarna har vaknat

Igelkotten är ovanlig
och därför är den fridlyst.
Man får inte
skada,
flytta
eller
ta en igelkott till husdjur.
Igelkotten är vaken
på kvällen och natten
och rör sig
på gårdar
och
i lövhögar.
Den äter
insekter, maskar
och
möss.
Igelkotten får högst sex ungar
i juni.
Om du vill hjälpa
igelkotten
kan du ha en skål med vatten
på din gård
på sommaren.
På hösten
kan du
lämna en hög med löv och kvistar
där igeloketten kan bo
på vintern.

Källa: LL-Bladet, Anna Vasala
Journalist: Maija Ylätupa, svensk bearbetning Veronica Andersson
Foto: Lehtikuva
Symbol bilder: Papunet bildbank