Fridykning

En fridykare dyker
utan apparater som ger syre.
En fridykare
behöver bara
simglasögon,
grodfötter
och
simdräkt.
En del
fridykare
kan hålla andan
över fem minuter
och
dyka över hundra meter.
Det är viktigt
att vara avslappnad
då man dyker,
för då behöver man
bara lite
syre.
Det är också viktigt
att en fridykare
är frisk.

Källa: LL-Bladet, Ella Airaksinen
Journalist: Veronica Andersson
Foto: Lehtikuva
Symbol bilder: Papunet bildbank