En finländsk
satellit
föll till marken

Den finländska
satelliten Aalto 2
som varit i rymden
har nu fallit ner till marken
och blivit förstörd.
Aalto 2
sköts upp
i rymden
år 2017.
Aalto 2
skulle
undersöka
norrsken.
Det finns ännu två
finländska
satelliter
kvar i rymden.
Aalto 1 -satelliten
undersöker
solen
och
Suomi 100 -satelliten
undersöker
norrsken.

Källa: LL-Bladet, Markku Juusola
Journalist: Maija Ylätupa, Veronica Andersson övers.
Foto: Lehtikuva
Symbol bilder: Papunet bildbank