Pekkarinen
försvarar barnens rättigheter

Elina Pekkarinen
arbetar för
barnens
rättigheter.
Hon
är
barnombudsman.
Elina Pekkarinen
övervakar
att
barn och unga
i Finland
har ett
bra
och
tryggt
liv.
Till ett bra
liv
hör till exempel
lek
och
vila.

Källa: LL-Bladet, Ella Airaksinen
Journalist: Maija Ylätupa, svensk bearbetning Veronica Andersson
Foto: Kaisa Kaatra
Symbol bilder: Papunet bildbank