Att vara biodlare
är ett yrke

Att vara biodlare
är ett yrke.
Biodlaren sköter om
sina bin.
Bina samlar nektar från blommor
och gör det till
honung
inne i bikupan.
Biodlaren
sätter
honungen på burk.
Honung
är sött och gott.
Honung
kan hjälpa
då du är förkyld.

Källa: LL-Bladet, Mari Vainio
Journalist: Veronica Andersson
Foto: Mari Vainio
Symbol bilder: Papunet bildbank