Människor hjälper
djur
i Australien

Många djur har dött
eller
skadats
i markbränderna
i Australien.
De skadade djuren
får hjälp
på djursjukhus
och
vårdhem för djur.
Vårdhemmen
behöver
olika tillbehör
för att kunna sköta om djuren.
Människor i många länder
gör
tillbehör
som de skickar
till djurhemmen
i Australien.
Många finländare
syr
påsar
till kenguruungar
och
virkar
bon till fåglar.

Källa: LL-Bladet, Anna Vasala
Journalist: Maija Ylätupa, översättning och bearbetning Veronica Andersson
Foto: Lehtikuva
Symbol bilder: Papunet bildbank