Alkohol
är en dålig lösning
på problem

Kaarlo Simojoki
är en läkare
som talar om
det skadliga
med alkohol.
En halv miljon finländare
använder alkohol
så mycket
eller
så ofta
att det är skadligt.
Många dricker
alkohol
när de känner sig deprimerade.
Alkohol
ger lättnad
en stund,
men kan göra
depressionen
värre.
Alkohol
är farligt
för hjärnan,
nervsystemet
och
levern.
Alkohol
gör människan beroende
och då
vill man dricka
ofta.
Alkoholberoende, alltså alkoholism,
är en sjukdom.

Källa: LL-Bladet, Petri Kiuttu
Journalist: Maija Ylätupa, Veronica Andersson övers.
Foto: Lehtikuva
Symbol bilder: Papunet bildbank