Johanna Tammelin
är
sjukhuspräst

Johanna Tammelin
arbetar som präst
på ett barnsjukhus
i Helsingfors.
Sjukhusprästen
tröstar
sjuka barn och deras familjer.
Till all lycka
blir de flesta
barn friska.
I sjukhuset
finns
ett kapell.
Johanna Tammelin
håller
andakter,
dop
och
välsignelser.
Sjukhusprästen
stöder människor
både
i glädje
och
i sorg.

Källa: LL-Bladet, Petri Kiuttu
Journalist: Maija Ylätupa, svensk bearbetning Veronica Andersson
Foto: Lehtikuva
Symbol bilder: Papunet bildbank