Innebandy
är en populär sport

Innebandy spelar man
inomhus
med klubba och boll.
Nästan 70 000 finländare
spelar innebandy.
Innebandy
är nästan lika populärt som
ishockey
och
fotboll.

Källa: LL-Bladet, Petri Kiuttu
Journalist: Maija Ylätupa, övers. Carina Frondén
Foto: Lehtikuva
Symbol bilder: Papunet bildbank