Fotbollsdomaren Al-Emara
arbetar mot
rasism

Mohammad Al-Emara
är en finländsk
mycket skicklig
fotbollsdomare.
Al-Emara säger
att det inte får finnas
rasism
då man spelar fotboll.
Alla kan spela fotboll tillsammans
också om de är från olika länder
och talar olika språk.
Rasism är då någon blir illa bemött
på grund av sin hudfärg, sin bakgrund
eller
sin religion.

Källa: LL-Bladet, Matti Välimäki
Journalist: Veronica Andersson
Foto: Lehtikuva
Symbol bilder: Papunet bildbank, bearbetning: Papunet och LL-Center