Vi dricker
mindre
komjölk

Finländarna
dricker
mindre
komjölk
än tidigare.
Många människor
använder
nu
havremjölk.
Havremjölk
passar människor
som inte kan dricka komjölk.
Många människor
undviker kött, ägg och mjölkprodukter,
för att de vill skydda djur och natur
och
bromsa
klimatförändringen.
Finländarna
dricker ändå
mera
komjölk
än människorna i andra länder.

Källa: LL-Bladet, Betty Marschan
Journalist: Veronica Andersson och Maija Ylätupa
Foto: Lehtikuva
Symbol bilder: Papunet bildbank, bearbetning: Papunet