Växter
och djur
minskar

En del
växter
och
djur
minskar
i Finland.
Växterna
och
djuren
minskar,
för att människor fäller skog
och
torkar ut myrar.
Det finns bara
några
fjällrävar kvar
i Finland.

Källa: LL-Bladet, Markku Juusola
Journalist: Maija Ylätupa, Veronica Andersson
Foto: Lehtikuva
Symbol bilder: Papunet bildbank