Vårdbolag
fick tillsägelse

Valvira
granskade
Esperi Cares vårdhem
tidigare
i år.
Granskaren märkte
att vården är dålig
och att det
finns för få
vårdare.
På vårdhem
bor gamla människor
som behöver
mycket hjälp.
Vårdbolaget Esperi Care
lovade anställa
fler
vårdare.
Nu
kräver
Valvira
fler
vårdare
till alla
Esperi Cares vårdhem.

Källa: LL-Bladet, Petri Kiuttu
Journalist: Maija Ylätupa, Veronica Andersson övers.
Foto: Lehtikuva
Symbol bilder: Papunet bildbank