Våldsamma
gäng
i Helsingfors

Polisen berättar
att det finns
våldsamma
ungdomsgäng
i Helsingfors.
En del av ungdomarna
rånar människor
för att få pengar
eller
dyra kläder.
Ungdomarna i gängen
är mellan 13 och 20 år gamla.
På grund av coronaepidemin
mår många ungdomar psykiskt dåligt
och känner sig utanför i samhället.
För att minska
våldet
och utanförskapet
satsas nu mycket pengar
för att hjälpa ungdomarna.

Källa: LL-Bladet, Betty Marschan
Journalist: Veronica Andersson
Foto: Lehtikuva
Symbol bilder: Papunet bildbank, bearbetning: LL-Center