Test för
hundägare?

Det finns
700 000 hundar
i Finland.
Under de senaste åren
har hundattackerna
ökat.
Experter tror
att attackerna beror på
att
ägaren
inte känner
sin hunds beteende.
Hundägaren
måste hindra
att hunden attackerar.
Helsingfors djurskyddsförening HESY
föreslår
ett test
och
utbildning
för ägare av stora hundar.
Experterna tycker olika
om testet.
Viktigast är information
om hur den egna hundrasen
beter sig.

Källa: LL-Bladet, Maria Österlund
Journalist: Maija Ylätupa, Veronica Andersson övers.
Foto: Lehtikuva
Symbol bilder: Papunet bildbank