Råttorna
är ett problem
i Vasa

Det finns råttor
både i städer
och
på landet
runt om i Finland.
I Vasa
finns det nu så mycket
råttor
att de är ett problem för människor
och
för husdjur.
Råttorna letar efter mat
bland soporna,
i avloppen,
i källare
och
där vi matar fåglar.
Råttorna kan
gnaga hål i väggar
och
bita av kablar
då de vill in i byggnader.
Råttorna kan också sprida sjukdomar
bland människor
och
husdjur.
Nu försöker man minska
på råttorna
i Vasa
med fällor.
Det är viktigt
att vi inte slänger
mat där råttorna hittar den.
Släng inte
matrester
i toaletten
eller
i öppna sopkärl.
Släng
alla matrester
i ett kärl för bioavfall
och
stäng locket ordentligt.

Källa: LL-Bladet, Betty Marschan
Journalist: Maija Ylätupa, svensk bearbetning Veronica Andersson
Foto: Lehtikuva
Symbol bilder: Papunet bildbank, bearbetning: Papunet