Posten
transporteras med bil

Tidigare
transporterades
post
mellan Helsingfors och Rovaniemi
med flygplan.
var breven framme
följande dag.
Nu
transporteras posten
med lastbil.
Därför
är breven framme
först om två dagar.
På tisdagar
kommer det inga brev alls.

Källa: LL-Bladet, Maria Österlund
Journalist: Maija Ylätupa, Veronica Andersson övers.
Foto: Lehtikuva
Symbol bilder: Papunet bildbank