Pandorna
i Ähtäri
är intressanta

Många människor
vill se
pandorna.
275 000 människor
besökte Ähtäri djurpark
förra året.
Pandorna
kom från Kina
till
Finland
för ett år sedan.
I Finland
kallas pandorna
Lumi och Pyry.

Källa: LL-Bladet
Journalist: Päivi Honkanen övers. Veronica Andersson
Foto: Lehtikuva
Symbol bilder: Papunet bildbank