Nya regler
för att bromsa
coronaviruset

Nya regler
tas i bruk
i Finland
för att skydda oss från
coronaviruset.
Reglerna som kallas beredskapslagen
påverkar
våra
liv
till och med
den 13 april.
Skolor,
universitet
och
medborgarinstitut
stängs.
Elever med behov av särskilt stöd
får gå till
skolan,
men nästan alla andra
studerar
hemma.
Dagverksamheter
för gamla
och
personer med funktionsnedsättning
stängs.
Du får inte
träffas i grupper över 10 personer.
Du ska hålla dig
minst två meter från andra människor.
Du får inte
hälsa på
i äldreboenden,
servicehus
och
på sjukhus.
Över 70-åringar
ska helst stanna
hemma.
Man får inte
resa
ut från Finland
eller
in till Finland.
Många
tåg
och
bussar
kör inte.
Den konstiga situationen
väcker många frågor
och gör att många
känner sig oroade.
President Sauli Niinistö
säger
att vi
ska hjälpa varandra.
Du kan hjälpa
gamla människor
genom att handla mat
åt dem.

Källa: LL-Bladet, Markku Juusola
Journalist: Maija Ylätupa, svensk bearbetning Veronica Andersson
Foto: Lehtikuva
Symbol bilder: Papunet bildbank