Prästen Nalle Öhman
fick pris

Nalle Öhman
arbetade många år
som präst
för personer med funktionsnedsättning.
Många människor tyckte mycket om
Nalle.
Nalle Öhman
höll andaktsstunder
där alla kunde vara med.
Han använde mycket
sång och musik,
beröring
och stödtecken
i sina andaktsstunder.
Därför får Nalle Öhman nu
Sigfrid Törnqvist-priset.
Priset delas ut av
FDUV som är en intresseorganisation
för personer med intellektuell funktionsnedsättning.
Nalle Öhman
är nu pensionerad
och sysslar mycket i sin trädgård.

Källa: LL-Bladet, Betty Marschan
Journalist: Veronica Andersson
Foto: Lehtikuva, FDUV/Jan-Christian Stenroos
Symbol bilder: Papunet bildbank, bearbetning: LL-Center