Kyrkan
är oense
om vigsel

År 2017 trädde den nya
äktenskapslagen i kraft.
Enligt den lagen
kan par av samma kön
gifta sig
och
adoptera barn.
Kyrkan viger par med en man och en kvinna,
men vill inte viga par av samma kön.
Men prästerna
är av olika åsikt.
En del av prästerna
vill viga också
par där båda personerna är av samma kön.
Kyrkomötet diskuterar saken
och försöker komma fram till en lösning på
hur man ska göra med par av samma kön.

Källa: LL-Bladet, Betty Marschan
Journalist: Maija Ylätupa, svensk bearbetning Veronica Andersson
Foto: Lehtikuva
Symbol bilder: Papunet bildbank