Invandrarkvinnor
hotas av
hedersvåld

En del
invandrarkvinnor
måste följa stränga regler.
Flickorna
och
kvinnorna
måste
klä sig i täckande kläder
och
använda huvudduk eller slöja.
De
får inte
spela fotboll,
vara ute på kvällen
eller
umgås med finländska pojkar.
Om kvinnorna
inte följer reglerna
hotas de
av hedersvåld.
Det är kvinnans pappa eller andra släktingar
som hotar med hedersvåld.
En del kvinnor flyr
till skyddshem.
Finlands ministrar
ska diskutera problemet.

Källa: LL-Bladet, Maria Österlund
Journalist: Maija Ylätupa, svensk bearbetning Veronica Andersson
Foto: Lehtikuva
Symbol bilder: Papunet bildbank