Fler finländare
väljer
ekologiskt

Fler och fler
finländare
vill äta
ekologisk
mat.
Ekologisk
mat
odlas
utan gifter.
Ekologisk
mat
smakar gott,
är hälsosam
och
är bra för miljön.
Många väljer
ekologisk
frukt,
ägg,
mjölk
och
barnmat.
Du kan plocka
goda
och
ekologiska
bär
i skogen.
Plocka inte bär
nära en stor väg
där det finns mycket avgas.

Källa: LL-Bladet, Betty Marschan
Journalist: Veronica Andersson
Foto: Lehtikuva
Symbol bilder: Papunet bildbank, ekologo: Livsmedelsverket