Elin
blir
Finlands Lucia

Elin Qvist
valdes till
Finlands
Lucia
år 2018.
Elin
är från Grankulla.
Elin
kröns till Lucia
i Helsingfors domkyrka
den 13 december.

Källa: LL-Bladet, Maria Österlund
Journalist: Carina Frondén
Foto: Lehtikuva, Pixabay
Symbol bilder: Papunet bildbank