Elektronik
som går lätt sönder
är onödig

Tidningen Suomen Luonto
har valt
elektronik
som går lätt sönder
till årets
onödiga sak.
Det finns mycket elektronik
som inte går att reparera,
utan slängs bort.
Det är dåligt
för miljön
att slänga bort saker.
Men
det blir bättre
år 2022.
måste alla elapparater
gå att reparera.

Källa: LL-Bladet, Maria Österlund
Journalist: Veronica Andersson
Foto: Lehtikuva
Symbol bilder: Papunet bildbank