Det föds för få barn
i Finland

Från och med år 2016
har det fötts
barn
i Finland.
Det finns
väldigt få
barn och unga
i Finalnd.
Däremot finns det
allt fler
äldre människor.

Källa: LL-Bladet, Petri Kiuttu
Journalist: Maija Ylätupa, Veronica Andersson övers.
Foto: Lehtikuva
Symbol bilder: Papunet bildbank