Dålig
vård
på vårdhem

Myndigheterna
stängde
Esperis vårdhem
i Kristinestad.
Myndigheterna misstänker
att
en person dog
av ett vårdfel.
På vårdhemmet
bor åldringar
som
behöver mycket hjälp.
Det finns för få
vårdare
på vårdhemmen.
Esperi
ska anställa
flera
vårdare
till vårdhemmen.
Andra vårdhem har också
fått varningar
för att vården är dålig,
eller för att
åldingarna bemöts dåligt.
Om du blir
dåligt bemött
eller
får dålig vård,
ska du berätta det åt dina anhöriga
och
klaga till Valvira.
Valvira
övervakar
vårdhemmen.

Källa: LL-Bladet, Markku Juusola
Journalist: Maija Ylätupa, över. Veronica Andersson
Foto: Lehtikuva
Symbol bilder: Papunet bildbank