Coronabegränsningarna
minskar

Finlands regering
börjar
minska på
coronabegränsningarna.
Då största delen av över 12-åringarna
har fått två vaccindoser
tas begränsningarna helt bort.
Begränsningarna kan kanske tas bort
redan i mitten av oktober.
Det är viktigt att minnas att
coronaviruset
ännu
sprids.
Men två vaccindoser
skyddar människorna
från att bli allvarligt
sjuka i covid-19.
Nu har
över hälften av finländarna
fått två vaccindoser.
Därför kan man redan
minska på
begränsningarna.

Källa: LL-Bladet, Markku Juusola
Journalist: Maija Ylätupa, svensk bearbetning Veronica Andersson
Foto: Lehtikuva
Symbol bilder: Papunet bildbank, bearbetning: Papunet