Antalet coronasmittade
minskar

Coronaläget
i Finland
är nu
bättre
än för en månad sedan, alltså i mars.
Färre personer
har blivit smittade
och
färre personer
vårdas på sjukhus.
Antalet smittade personer
har minskat
tack vare
begränsningar
och
vaccinationer.
Ungefär en miljon finländare
har fått den första dosen av coronavaccinet.
I sommar
kan alla vuxna
ha fått vaccin.
Det är frivilligt
att ta coronavaccinet.
Fortfarande är det mycket viktigt
att tvätta händerna,
använda munskydd
och
hålla avstånd!

Källa: LL-Bladet, Petri Kiuttu
Journalist: Maija Ylätupa, svensk bearbetning Veronica Andersson
Foto: Lehtikuva
Symbol bilder: Papunet bildbank, muokkaus: Papunet