Begränsningar
för den som reser

Finlands regering
begränsar
fritidsresor
till de länder i Europa
där det är stor risk
att bli smittad av corona.
Om man kommer
till Finland
från ett riskland,
måste man
stanna hemma i karantän
i två veckor.

Källa: LL-Bladet, Petri Kiuttu
Journalist: Maija Ylätupa, svensk bearbetning Veronica Andersson
Foto: Lehtikuva
Symbol bilder: Papunet bildbank