Information om webbplatsen

 

Nyheter med symbolstöd är en del av LL-Bladets webbtidning där nyheterna presenteras med symboler som stöd. Nyheterna med symbolstöd är omarbetade lättare versioner av en del av nyhetsartiklarna i LL-Bladet, med tillagda symboler.

Nyheterna är indelade i olika helheter: Inrikes, Utrikes, Sport, Underhållning och Tema. Du kan lyssna på nyheterna genom att klicka på bilden av högtalaren som finns i det övre högra hörnet.

Nyheter med symbolstöd passar dem som upplever att bilder och symboler gör texten lättare att förstå. Till varje nyhet finns ett ark där nyhetens symbolbilder finns samlade. Arket går att skriva ut och ha som stöd då man diskuterar kring nyheten. Bildarket öppnas i Papunets bildverktyg där du kan tillägga bilder och ändra storleken på dem innan du skriver ut dem.

Nyheter med symbolstöd på svenska görs av LL-Center.  En del av dem är översättningar av nyheter ur Selkosanomat kuvilla som görs av webbtjänsten Papunet.

Symbolerna är från Papunets bildbank.

Ge respons
Klicka här för att ge respons.