Polischefer
i rättegång

Fem polischefer
har
ställts inför rätta
i Finland.
Polischeferna
anklagas för
brott i sitt arbete.
Polischeferna
kan
få böter
eller
hamna i fängelse.
Rättegången
håller kanske på
tills april.

Källa: LL-Bladet, Petri Kiuttu
Journalist: Carina Frondén
Foto: Lehtikuva
Symbol bilder: Papunet bildbank