Splittras Europeiska unionen?

Inget land har ännu lämnat Europeiska unionen. Snart kan det ändå gå så. Storbritannien ordnar folkomröstning den 23 juni. Folket svarar på frågan om Storbritannien ska fortsätta vara EU-medlem eller lämna EU.

Folkomröstningen har väckt en livlig diskussion om Europas framtid. Många hotbilder har målats upp. Om Storbritannien lämnar EU, kommer då andra medlemsländer också att lämna unionen? Hur går det med EU utan Storbritannien? Och hur går det för Storbritannien utan EU?

Många tror att EU:s möjlighet att påverka beslut i världen minskar om Storbritannien lämnar unionen.

Premiärminister David Cameron ordnar folkomröstningen eftersom britterna har kritiserat EU väldigt hårt. Cameron hoppas att protesterna minskar efter omröstningen.

Omröstningen kan bli jämn. En månad före omröstningen finns det ungefär lika många ja-sägare som nej-sägare.


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving